Home » ท่าบริหารร่างกาย เพื่อป้องกันอาการปวดหลังสำหรับผู้สูงอายุ

ท่าบริหารร่างกาย เพื่อป้องกันอาการปวดหลังสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อควรปฏิบัติ หรือข้อพึงระวังที่สำคัญ

ควรจะปฏิบัติ เช้า กับก่อนนอน ท่าละ 10 ครั้ง

ท่าบริหารกระดกข้อเท้าขึ้น-ลง

กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง

ท่าบริหารดึงเข่าชิดอก

ดึงเข่าชิดอก

ท่าบริหารไขว่ห้าง และดึงเข่าทั้งคู่ชิดอก

ไขว่ห้าง และดึงเข่าทั้งคู่ชิดอก

ท่าบริหารดึงขาในท่าเข่าตรง

ดึงขาในท่าเข่าตรง

ท่าบริหารโยกเข่าไปด้านข้าง จากท่าชันเข่า

โยกเข่าไปด้านข้าง จากท่าชันเข่า

ท่าบริหารกล้ามเนื้อ

ท่าบริหารกล้ามเนื้อ

ท่าบริหารกล้ามเนื้อ

ท่าบริหารกล้ามเนื้อ